cookies Custom

Uporabljamo piškotke (majhne tekstovne datoteke, ne kekse) Pokaži več

Naša spletna stran uporablja osnovni t.i. sejni piškotek, ki je del platforme, na kateri deluje in je izbrisan, ko zapustite našo spletno stran ali zaprete vaš spletni brskalnik. Je nujen za delovanje v določenih predelih in ne shranjuje nikaršne osebne podatke.


Projekt Mobilnost

 


Na podlagi sklepa Evropskega parlamenta in Evropskega sveta iz leta 2006 je Evropska komisija  v začetku leta 2009 objavila razpis za oddajo vlog za dotacijo za izvedbo Leonardo da Vinci Mobilnosti.

Nacionalna komisija VŽU-Leonardo da Vinci je v mesecu maju tehnično, pravno in vsebinsko  pregledala  74 prispelih  predlogov  in jih ovrednotila ter sprejela sklep o izbranih oziroma neizbranih projektih mobilnosti.

Pri ciljni  skupini : ” Strokovni delavci v poklicnem in strokovnem izobraževanju “ je bil izbran predlog z naslovom “ Izmenjava znanj in izkušenj s ciljem izboljšati kakovost storitev  za osebe po nezgodni poškodbi možganov”.

V projektu Mobilnosti sodelujejo štiri ustanove iz Slovenije, ki so namenjene dolgotrajni rehabilitaciji, oskrbi in podpori za osebe po hudi poškodbi možganov  ( Zavod Zarja, Zavod Korak, Zavod Naprej ter VDC Nova Gorica) in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.  Cilj projekta je spoznati 4 tuje  modele storitev oziroma programov za dolgotrajno oskrbo in podporo za osebe po poškodbi možganov, medsebojna izmenjava znanj in izkušenj s tujimi partnerji ter vzpostavitev dolgoročnega mednarodnega povezovanja in  sodelovanja.  Vse z končnim ciljem dviga kakovosti storitev za osebe po poškodbi možganov.

Prva Mobilnost se bo zgodila  že v mesecu oktobru z enotenskim obiskom Brain Injury Rehabilitation Trust  v Veliki Britaniji (www.birt.co.uk) .  Prispevek o obisku, o partnerski organizaciji ter  pridobljenih  novih znanjih  bo objavljen na spletnih straneh Zavoda Zarja ( www.zavod-zarja.si), Zavoda Korak ter Zavoda Naprej ( www.zavodnaprej.si ).

Vabimo vas k branju bogatega poročila z obiska organizacij Arceau- Anjou iz Francije in LA BRAISE IN LE RESSORT iz Belgije v okviru Projekta mobilnosti.