cookies Custom

Uporabljamo piškotke (majhne tekstovne datoteke, ne kekse) Pokaži več

Naša spletna stran uporablja osnovni t.i. sejni piškotek, ki je del platforme, na kateri deluje in je izbrisan, ko zapustite našo spletno stran ali zaprete vaš spletni brskalnik. Je nujen za delovanje v določenih predelih in ne shranjuje nikaršne osebne podatke.


Projekt ABI


Projekt razvoja inovacij

 

 

 

 

Izvršna agencija EACEA v Bruslju je v začetku leta  2009 razpisala centralizirano akcijo Večstranski projekti - razvoj inovacij. Večstranski projekti Leonardo da Vinci „Razvoj inovacij“ so večstranski projekti mednarodnega sodelovanja in so usmerjeni k izboljšanju kakovosti sistemov usposabljanja z razvijanjem inovativnih vsebin, metod in postopkov poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Na razpis se je kot nosilec projekta z naslovom »ABI/ Development of a common training programme for long-term ABI caregivers»  prijavil tudi Zavod Zarja. Projekt  je  bil v začetku julija med 221 predlogi  in  kot edini iz Slovenije  izbran za sofinanciranje  s strani Evropske komisije.

Podlaga za prijavo je bila anketa, ki je bila izvedena ob koncu leta 2008 med zaposlenimi v ustanovah in organizacijah v Sloveniji, kjer so vključene osebe po  pridobljenih poškodbah  možganov. Rezultati ankete so pokazali, da 95% anketiranih potrebuje specializirano in formalizirano obliko usposabljanja za delo z osebami po pridobljenih poškodbah  možganov.


V projektu sodeluje 8 partnerjev:

Namen projekta je s pomočjo mednarodnega sodelovanja  in povezovanja  oblikovati program usposabljanja , ki bo namenjen:

  • Vsem (strokovni in laični delavci, prostovoljci, pripravniki, študenti,…), ki se bodo na novo zaposlili ali opravljali prakso  v ustanovah in organizacijah, ki so namenjene dolgotrajni rehabilitaciji oseb po pridobljenih poškodbah možganov,
  • zaposlenim v ustanovah in organizacijah, ki niso specializirane  za rehabilitacijo oseb s  pridobljenimi poškodbami  možganov, vendar so vanje  vključene osebe s  pridobljenimi poškodbami možganov (domovi za starejše, ustanove in organizacije za osebe z motnjami v duševnem razvoju, ustanove in organizacije za osebe z razvojnimi motnjami,…),
  • vsem zaposlenim, ki se pri svojem vsakodnevnem delu srečujejo z osebami s  pridobljenimi poškodbami možganov (družinski zdravniki, socialni delavci, učitelji, delodajalci,…).


Program usposabljanja bo namenjen pridobivanju  temeljnih znanj in veščin o pridobljenih poškodbah možganov ter oblikovanju pozitivnega odnosa do dela z osebami po pridobljenih poškodbah možganov.

Program usposabljanja bo primerljiv v vseh državah, ki sodelujejo v projektu. Usposabljanje se bo zaključilo s pridobitvijo certifikata o usposobljenosti za delo v programih in storitvah dolgotrajne rehabilitacije, oskrbe in podpore za osebe po pridobljenih poškodbah možganov.

Cilj projekta je uvedba enakih standardov kakovosti  programov usposabljanja za delo z osebami po pridobljenih poškodbah možganov med sodelujočimi državami   ter promocija programa in kasnejša razširitev oz. prenos  le-tega  v druge države EU.

Projekt se bo pričel 01.10. 2009 in bo trajal 25 mesecev, do 31.10.2011.

Vse informacije v zvezi s projektom bodo na voljo na spletni strani projekta, ki  bo aktivna predvidoma konec leta 2009. Do takrat bodo obvestila na voljo na naši spletni strani in spletni strani Zavoda Zarja.