cookies Custom

Uporabljamo piškotke (majhne tekstovne datoteke, ne kekse) Pokaži več

Naša spletna stran uporablja osnovni t.i. sejni piškotek, ki je del platforme, na kateri deluje in je izbrisan, ko zapustite našo spletno stran ali zaprete vaš spletni brskalnik. Je nujen za delovanje v določenih predelih in ne shranjuje nikaršne osebne podatke.


Projekt »!NAPREJ – !ELŐRE«

Zavod Naprej se je kot vodilni partner prijavil na 2. javni razpis Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Madžarska 2007-2013, ki se izvaja v okviru Evropskega teritorialnega sodelovanja in opredeljuje čezmejno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko. Vloga vodilnega partnerja Zavoda Naprej z naslovom »Preventivne storitve za osebe po možganskih poškodbah« in akronimom »!Naprej – !Előre« je bila s sklepom Organa upravljanja odobrena z dne 04.07.2011. Operacija se delno sofinancira s strani Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 383.614,32 EUR. Skupna vrednost operacije je 465.383,28 EUR.

Zavod Naprej bo v obdobju od septembra 2011 do avgusta 2014 partnersko sodeloval s sorodno institucijo iz Madžarske, Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. V projektu bomo izvedli številne dejavnosti, ki bodo prispevale k boljši kakovosti življenja oseb po pridobljenih možganskih poškodbah, njihovim družinam ter širši družbeni skupnosti. Osrednje planirane aktivnosti so:

-      Analiza in primerjava obstoječih programov v Sloveniji in na Madžarskem ter priprava skupnih dokumentov.
-      Organizacija in sodelovanje v izobraževalnih dejavnostih za strokovno osebje v obeh institucijah ter izmenjava znanj in izkušenj med institucijami in strokovnjaki.
-      Priprava in uvajanje novih programov za primarne in sekundarne ciljne skupine (priprava novih, inovativnih oblik podpore in rehabilitacijskih programov za osebe s pridobljenimi možganskimi poškodbami ter njihove družine).- -
-      Priprava preventivnih programov in programov za dvig ozaveščenosti za različne ciljne skupine na področju pridobljenih možganskih poškodb.
-      Ureditev večfunkcijskih objektov v Sloveniji in na Madžarskem, v katerih bodo izvedeni programi, športne, učne in izobraževalno rehabilitacijske dejavnosti za ciljne skupine.
-      Organizacija in izvedba dejavnosti informiranja in obveščanja širše javnosti o poteku projekta (objave, skupne promocijske aktivnosti).
-      zvedba dejavnosti vodenja projekta, organizacije in izvedbe koordinacijskih sestankov partnerjev.

Primarna ciljna skupina v projektu so osebe po pridobljenih možganskih poškodbah, sekundarna ciljna skupina pa so družine oseb po pridobljenih možganskih poškodbah, strokovni kader s področja preventive in rehabilitacije oseb s pridobljenimi možganskimi poškodbami, kandidati za voznike, mladi vozniki in vozniki vseh starosti ter kategorij, udeleženci v prometu, športniki s poudarkom na športih kot so kolesarstvo, smučanje, rolanje, motociklizem.

V Sloveniji in na Madžarskem obstaja ustrezen primaren zdravstveni sistem, ki obravnava osebe po pridobljenih možganskih poškodbah, po primarni rehabilitaciji pa so še mnogi prepuščeni sami sebi in svojim  družinam. Na upravičenem območju projekta, v Podravju in Pomurju Zavod Naprej deluje od leta 2008 (v Pomurju od 2010), ki osebam po pridobljenih možganskih poškodbah nudi dolgotrajno rehabilitacijo, ko izstopijo iz javnega zdravstvenega sistema. Kapacitete in viri Zavoda Naprej pa ne zadoščajo, da bi lahko zagotovili vse potrebne storitve ter pokrili celotno populacijo, ki potrebuje to storitev na upravičenem območju programa. V Szombathelyu deluje Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft, kamor se lahko vključijo osebe s poškodbami hrbtenice, sicer pa na upravičenem območju na madžarski strani še ne obstaja institucija, kamor bi se lahko vključile osebe po pridobljenih možganskih poškodbah v dolgotrajno rehabilitacijo.

 Partnerja Zavod Naprej in Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft želita z izvedbo projekta »!Naprej – !Előre« osebam po pridobljenih možganskih poškodbah na upravičenem območju ponuditi storitve, ki jih potrebujejo, a jih primanjkuje (v Podravju in Pomurju) oz. ne obstajajo (županija Vas in županija Zala). Hkrati želita spodbuditi partnersko sodelovanje med državami, izmenjavo znanj in razvoj stroke ter razvoj preventivnih dejavnosti.

 

Lendava, 06.09.2011 – slavnostni podpis pogodbe o sofinanciranju projekta

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR), je kot organ upravljanja za Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Madžarska 2007-2013 6. septembra 2011 v Lendavi organizirala slavnostni podpis pogodb o sofinanciranju projektov, ki so bili odobreni v okviru 2. javnega razpisa navedenega programa.

 

1.       ZIMSKE ŠPORTNE IGRE ZA OSEBE S PRIDOBLJENO MOŽGANSKO POŠKODBO

29.2.2012 je Center Naprej prvič organiziral zimske športne igre za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo. Zimske športne igre smo izvajali v sklopu projekta »!Naprej – !Előre« v okviru Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Madžarska 2007 – 2013. Tekmovanja so se udeležile ekipe Centra Naprej iz Maribora in Murske Sobote, Centra Zarja iz Ljubljane, Centra Korak iz Kranja in Regionalnega socialnega centra iz Szombathelya, Madžarska. Športne discipline so bile posebej prilagojene osebam s pridobljeno možgansko poškodbo, zato je prav vsak uporabnik imel možnost izbrati disciplino, v kateri je lahko uspešno tekmoval.

Ob 10.00 uri smo se zbrali na Treh kraljih na Pohorju. Vreme je bilo prijetno toplo in sončno. Igre smo odprli s slovesnim prihodom vseh ekip na prizorišče in skupnim petjem sankaške himne. Nato je šlo zares. Prvi so se pomerili smučarke in smučarji. Smučarji so tekmovali na krajšem terenu z mehkimi kratkimi količki. Za boljšo orientacijo in izboljšanje vidnih pogojev smo obarvali sneg. Po potrebi pa je pred tekmovalcem smučal spremljevalec pod vodilom: »Pomoč uporabniku - ne namesto njega!«. Sledilo je tekmovanje v sankanju. Toplo vreme je topilo sneg, zato tekmovalci niso dosegali želene hitrosti, kljub temu se je v ciljni ravnini razlegalo burno navijanje za naše tekmovalce. Pri tekmovanju v krpljanju, si je tekmovalec na stopala nadel krplje, posebno obuvalo za sneg. Čim hitreje je moral preteči krog, za ravnotežje pa si je lahko pomagal s smučarskimi palicami. Posebej zanimivo je bilo ekipno tekmovanje, ki smo ga poimenovali zimska pustolovščina. Ekipa treh tekmovalcev je morala prenesti pripravljeno športno opremo v snežni tubi, kjer je moral obvezno sedeti tudi tekmovalec. Ko je v tubo sedel tekmovalec, sta ga njegova sotekmovalca natovorila s športno opremo in ga vlekla do cilja. Športne opreme med prevozom ni smel izgubiti. Zmagala je ekipa, ki je v najkrajšem času prispela na cilj, za vsak izgubljen predmet, pa so dobili kazensko točko. Vzporedno z vsemi tekmovanji je potekala ustvarjalnica – izdelovanje snežaka Snežka. Snežake je ocenila komisija sestavljena iz 3 članov (po en član iz posameznega Centra). Ocenjevali so na podlagi enotnih kriterijev za ocenjevanje, ki so zajemali tako osnovne elemente snežaka (posamezne dele) kot njegovo izvirnost in končno estetsko - umetniško vrednost. Pripomočke za izdelavo snežaka so ekipe prinesle s seboj.

Na koncu je sledila še svečana razglasitev rezultatov. Ponosni tekmovalci so za svoje dosežke prejeli medalje, priznanja in praktične nagrade. Zmagovalna ekipa, ki je dosegla najboljši skupni rezultat v vseh disciplinah je prejela tudi prehodni pokal.  Letos je pokal ostal v rokah organizatorjev, Centra Naprej, kljub odličnim športnim dosežkov tekmovalcev drugih Centrov.

Čestitamo vsem tekmovalcem in prejemnikom medalj! Upamo, da se prihodnje leto spet srečamo na 2. Zimskih športnih igrah!

REZULTATI TEKMOVANJ

1)      SMUČANJE ŽENSKE

1.       mesto: Nina Shresta, Center Korak, Kranj
2.       mesto: Suzana Zupan, Center Naprej, Maribor
3.       mesto: Simona Kuhar, Center Korak, Kranj

2)      SMUČANJE MOŠKI

1.       mesto: Matjaž Naglič, Center Zarja, Ljubljana
2.       mesto: Milan Grmek, Center Naprej, Maribor
3.       mesto: Dušan Piliček, Center Korak, Kranj

3)      SANKANJE ŽENSKE

1.       mesto: Nina Shresta, Center Korak, Kranj
2.       mesto: Simona Kuhar, Center Korak, Kranj
3.       mesto: Cvetka Vukovič Žinić, Center Naprej, Murska Sobota

4)      SANKANJE MOŠKI

1.       mesto: Uroš Grajfoner, Center Naprej, Maribor
2.       mesto: Darko Fekonja, Center Naprej, Maribor
3.       mesto: Darko Sagadin, Center Naprej, Maribor

5)      KRPLJANJE ŽENSKE

1.       mesto: Simona Kuhar, Center Korak, Kranj
2.       mesto: Petra Szakály, RSZFK, Szombathely
3.       mesto: Krisztina Kovács, RSZFK, Szombathely

6)      KRPLJANJE MOŠKI

1.       mesto: Zlatko Klopčič, Center Zarja, Ljubljana
2.       mesto: Matjaž Rižmarič, Center Korak, Kranj
3.       mesto: Andrej Pegan, Center Zarja, Ljubljana

7)      ZIMSKA PUSTOLOVŠČINA

1.       mesto: ekipa Raketa, Center Naprej, Murska Sobota
2.       mesto: ekipa Pustolovci, Center Zarja, Ljubljana
3.       mesto: ekipa Grizliji, Center Naprej, Maribor

8)      SNEŽAK SNEŽKO

1.       mesto: ekipa Korakovci, Center Korak, Kranj
2.       mesto: ekipa Savaria, RSZFK, Szombathely
3.       mesto: ekipa Beli medved, Center Naprej, Murska Sobota

 

VTISI UPORABNIKOV

Bilo je lepo. Najbolj mi je bilo všeč, da sem zmagal v sankanju. (Uroš, Center Naprej MB)

Vse mi je bilo všeč. Vesela sem, da sem se prvič peljala z vlečnico in po smučišču. (Suzana, Center Naprej MB)

Tekmovala sem v krpljanju. Zame je bilo to hudo težko tekmovanje, a želela sem poizkusiti. Tehničnih težav ni bilo. (Jasna, Center Naprej MB)

Tekal sem na krpljih. Biti sem mogel hiter. Več se ne spomnim. (Ciril, Center Naprej MB)

Bilo je v redu. Najbolj mi je bilo všeč tekmovanje v smučanju. Vesel sem, da so me uspeli prepričati, da sem tekmoval, saj je bilo super. (Igor, Center Naprej MB)

Na smučkah je bilo enkratno. Mislil sem, da sem pozabil smučati, a mi je kar dobro šlo.  (Todor, Center Naprej MB)

Lepo sem sedela na soncu oblečena kot eskim, ni me zeblo. (Mojca, Center Naprej MB)

Želel bi si več druženja z uporabniki iz drugih centrov in z Madžari, a žal, nisem imel dovolj časa. Všeč mi je bila ženska snežakinja, ki so jo izdelali Kranjčani. (Aleš M., Center Naprej MB)

Žal mi je, da nisem tekmoval v zimski pustolovščini. Drugače pa sem se imel lepo. (Darko P., Center Naprej MB)

Pobral sem kar 4 medalje: v smučanju, zimski pustolovščini, na zimovanju pa v bowlingu in ping pongu, kjer sem bil znova nepremagljiv. (Milan, Center Naprej MB)

Najboljša je bila muzika. (Zoran, Center Naprej MB)

Želel sem si, da bi zimske športne igre še trajale. Prehitro je minilo. Prvič po prometni nesreči sem se na zimovanju peljal z vlečnico in samostojno po smučišču. Hotel sem se pokazati Suzani. (Leon, Center Naprej MB)

Včeraj smo bili na Treh Kraljih. Bilo je dobro, malo pa tudi naporno. Tekmoval sem v sankanju in dosegel sem peto mesto. Bilo bi lahko boljše, vendar je bil sneg preveč moker in so se sani vdirale v sneg. Dobro je bilo, da so poleg tekmovali tudi tekmovalci iz Szombathelya, Kranja, Ljubljane in uporabniki iz mariborskega Centra Naprej. (Darko K., Center Naprej MS)

Včeraj smo bili na zimskih igrah na Treh kraljih. Tekmovali smo, se sankali in delali sneženega moža. Bilo mi je lepo. Pri snežaku me je malo zeblo v roke, pa sem dobil druge rokavice, ker so moje bile mokre. Vse skupaj je trajalo 4 ure. Potem smo šli v hotel na kosilo. Domov smo prišli zvečer ob 18.00 uri. (Aleksander, Center Naprej MS)

Včeraj smo šli na prve zimske športne igre 2012. Tam so bili tudi Madžari. Z njimi sem se dosti pogovarjal. Dosti sem se tudi družil z mariborskimi uporabniki. Bilo mi je lepo in zanimivo, ker sem dosegel lep uspeh. Enkrat sem bil prvi, enkrat tretji in četrti. Za vse sem dobil nagrado. Imeli smo tekmovanje iz pet zimskih disciplin: smučanje, sankanje, izdelava sneženega moža, krpljanje in zimska pustolovščina.  Vozili smo se z avtobusom. Domov smo prišli malo z zamudo, ampak meni je bilo lepo. (Leopold, Center Naprej MS)

Bilo smo na zimskih športnih igrah. Bilo je naporno. Malo me je bilo strah, ker je bil led, sneg in ni bilo lepo hoditi z berglo. Sodelovala sem pri sankanju. Dobro, da sta bila zraven spremljevalca. Dobila sem medaljo, priznanje in nagrado. Uvrstila sem se na tretje mesto. Na koncu smo imeli dobro kosilo. (Cvetka, Center Naprej MS)

Bilo je naporno in tudi lepo. Hvaležen sem vsem, ki so mi pomagali pri hoji in ko sem šel na avtobus. Sodeloval sem pri sankanju in dobil nagrado. (Bogdan, Center Naprej MS)

Klima je bila super. Vsi smo se dobro počutili. Nikomur ni bilo žal, da smo prišli. Krpljanje je bilo super. Vse je bilo zelo dobro! (Matjaž, Center Korak)

Bilo mi je všeč, da so bile discipline vsakomur dostopne, da niso bile tako zahtevne. Vreme je bilo lepo, kosilo je bilo dobro. (Dušan, Center Korak)

Bilo je zelo odlično, dobra družba, Mariborčani so zelo prijazni, posebej vaša direktorica. Okolica je zelo lepa. Hvaležna sem, da so navijali zame. Zahvaljujem se vam za pomoč. Ostanite v dobri formi. Lepi pozdravi iz Kranja. (Nina, Center Korak)

Super!! Še kdaj! Vreme, hrana, glasba, vse je bilo čudovito. (Simona, Center Korak)