cookies Custom

Uporabljamo piškotke (majhne tekstovne datoteke, ne kekse) Pokaži več

Naša spletna stran uporablja osnovni t.i. sejni piškotek, ki je del platforme, na kateri deluje in je izbrisan, ko zapustite našo spletno stran ali zaprete vaš spletni brskalnik. Je nujen za delovanje v določenih predelih in ne shranjuje nikaršne osebne podatke.


Kombinirane obravnave in edukacija za pravilen pristop


KOMBINIRANE OBRAVNAVE

V Centru Naprej se pri individualnih obravnavah strokovni delavci dopolnjujemo in sodelujemo  z namenom narediti obravnavo čim bolj kompleksno in prilagojeno uporabniku. Za tako obravnavo se odločimo takrat, ko samo en strokovni delavec ne more nuditi optimalne kakovostne obravnave. Najpogosteje je tovrstno sodelovanje vsakodnevno, saj gre za multidisciplinaren tim, ki se medsebojno dopolnjuje in tesno sodeluje.

Tudi v programih, ki se izvajajo v zunanjem okolju, se različni strokovni delavci dopolnjujemo, tako da je nabiranje zelišč kombinirano npr. z nordijsko hojo.

EDUKACIJA SODELAVCEV IN SVOJCEV

Na novo pridobljena znanja, ki nastanejo s sodelovanjem uporabnika in strokovnega delavca, prenašamo na sodelavce in svojce, da bi učinek terapije čim dlje trajal in se prenašal tudi v domače okolje. Na ta način postajajo uporabniki vedno bolj samostojni, zaupajo sami vase in se lažje znajdejo v neznani situaciji.

Sodelavce usposobimo za pravilne pristope, npr., kako mora uporabnik sedeti, pravilen transfer uporabnika, biti poravnan, v kateri višini naj bodo roke, kako ustrezno komunicirati z uporabniki, jih usmerjati in voditi v različnih aktivnosti, kako oblikovati ustrezne meje in pričakovanja uporabnikov, ipd. Vse to se izvaja z namenom preprečiti nezaželene posledice, kot so slabe drže, kokontrakcije, kontrakture, prehitra utrujenost, kratkostične reakcije v obliki verbalnih ali fizičnih izbruhov, ipd.