cookies Custom

Uporabljamo piškotke (majhne tekstovne datoteke, ne kekse) Pokaži več

Naša spletna stran uporablja osnovni t.i. sejni piškotek, ki je del platforme, na kateri deluje in je izbrisan, ko zapustite našo spletno stran ali zaprete vaš spletni brskalnik. Je nujen za delovanje v določenih predelih in ne shranjuje nikaršne osebne podatke.


Delo s svojci

Sodelovanje s svojci je izrednega pomena za uspešno rehabilitacijo in dobro počutje uporabnika v centru. S svojci začnemo sodelovati že v postopkih sprejema uporabnika v center. Prav tako je pomembno nadaljnje sodelovanje v času vključitve uporabnika. Pomembno je, da se z uporabnikom dogovorimo,  kako in koliko bodo sodelovali njegovi svojci v času vključitve v center.

Delo s svojci poteka individualno in/ali skupinsko. Svojcem nudimo osebno in stvarno pomoč:

  • informiranje,
  • svetovanje, sodelovanje in nudenje podpore,
  • pomoč pri urejanju določenih pravic,
  • izdaja potrebnih potrdil, ipd.

Sodelovanje s svojci poteka na različnih nivojih:

  • Timski sestanki - sodelovanje svojcev na timskih sestankih je namenjeno oblikovanju in dogovarjanju o individualnem rehabilitacijskem načrtu, o poteku rehabilitacije, razreševanju problemov pri vključevanju uporabnika v center, svetovanju pri nabavi terapevtskih pripomočkov in dogovarjanje o sodelovanje z zunanjimi institucijami,  informiranju o doseganju zastavljenih ciljev rehabilitacije,  prenosu terapevtskega dela in znanj v popoldanski čas življenja uporabnika, ipd.
  • Skupni sestanki za svojce – izvajamo jih minimalno dva krat na leto. Na skupnih sestankih svojce informiramo o letnih programih, dogodkih, nadstandardnih programih, predstavljamo strokovna področja našega dela ali povabimo zunanje strokovnjake, da nam predstavijo za svojce pomembne vsebine.
  • Pogovorne ure in telefonski razgovori – izvajajo se glede na potrebe in želje posameznih svojcev.
  • Druženje ob različnih skupnih prireditvah in praznikih.
  • Srečanja oz. delavnice za svojce – glede na izkazane potrebe bomo s skupino za svojce začeli jeseni 2011.