cookies Custom

Uporabljamo piškotke (majhne tekstovne datoteke, ne kekse) Pokaži več

Naša spletna stran uporablja osnovni t.i. sejni piškotek, ki je del platforme, na kateri deluje in je izbrisan, ko zapustite našo spletno stran ali zaprete vaš spletni brskalnik. Je nujen za delovanje v določenih predelih in ne shranjuje nikaršne osebne podatke.


Zdravstvena nega in varstvo

V Centru Naprej zdravstveno nego izvajajo zdravstveni delavci. Obsega samostojno soodvisno obravnavo uporabnikov. Obravnava je usmerjena na telesno, duševno in socialno področje vključenih posameznikov. Vključujemo tudi promocijo zdravja, preprečevanja bolezni ter skrb za bolne. Zdravstvena nega je kompleksna in strokovno zahtevna služba in dejavnost.

Pri izvajanju zdravstvene nege izhajamo iz sodobnega koncepta medicine, ki upošteva uporabnika kot celostno osebnost. Govorimo o celostni negi uporabnika in pri tem upoštevamo vse uporabnikove fiziološke, psihične in socialne potrebe. Tako nego si želi in potrebuje vsak uporabnik. Naš cilj zdravstvene nege je omogočiti neodvisnost uporabnika, če ima za to potrebno moč, voljo in znanje (WHO).

Zdravstvena nega v Centru Naprej je utemeljena v analizi človekovih osnovnih potreb. Gre za potrebe, ki jih imajo vsi ljudje, ne glede na morebitno diagnozo. Pri vsakem posamezniku pa upoštevamo določene prilagoditve in spremembe, ki jih zahtevajo njegove specifične lastnosti.

CILJI DELOVANJA

Zdravstvena nega, ki jo izvajamo, je fleksibilna in je odvisna od potreb uporabnika. Njen cilj je celostna in kakovostna obravnava posameznika, družine, skupine in skupnosti ob upoštevanju individualnosti.

Pri uporabnika se trudimo vzpostaviti ravnotežje med sposobnostmi in potrebami ter mu omogočiti čim večjo neodvisnost pri opravljanju osnovnih življenjskih aktivnostih, krepitvi in ohranjanju zdravja ter zagotavljanju in vodenju kontinuitete, kar pripomore h njihovemu kakovostnejšemu življenju z zdravstvenimi problemi.

NAŠA IZHODIŠČA ZDRAVSTVENE NEGE:

Pri izvajanju zdravstvene nege izhajamo iz sprememb, ki so jih doživeli posamezniki po možganski poškodbi. Mnogi od njih imajo večje ali manjše težave pri skrbeti za svoje osnovne potrebe. Nekatere osebe potrebujejo vodenje, druge delno pomoč, nekateri pa so popolnoma odvisne od pomoči drugih.

Odvisnost od pomoči drugih napovedujejo sledeči elementi:

 • teža oz. stopnja  poškodbe ali okvare,
 • lokalizacija poškodbe oz. specifični del možgan, ki so prizadeti,
 • čas, ki je potekel od inicialne (prve)  poškodbe glave,
 • prisotnost morebitnih omejitev ali motenj (fizične, kognitivne spremembe, spremembe v vedenju, čustvovanju in osebnosti ter druge možne posledice)
 • nivo premorbidnega intelektualnega funkcioniranja oz. primarnih kognitivnih potencialov
 • premorbidna osebnostna ali emocionalna prilagojenost,
 • narava in nivo družinske vključenosti in podpore.

Vsi ti elementi se ne seštevajo, ampak zahtevajo višjo stopnjo obravnave. V službi zdravstvene nege smo uvedli procesno metodo dela in kontinuirano zdravstveno nego Procesno metodo del oblikuje visoka stopnja organiziranosti ter nam omogoča sistematično, logično spremljanje in reševanje problemov pri osebah s pridobljenimi možganskimi poškodbami.

Kontinuirana zdravstvena nega je interdisciplinarni in multidisciplinarni proces, ki vključuje naše uporabnike, svojce, nosilce zdravstvene nege in druge stroke. Temelji na načrtovanju celovite zdravstvene nege za neprekinjeno obravnavo posameznika, ko potrebuje zdravstveno nego.

Področja delovanja zdravstvene nege v Centru Naprej:

zdravstveno vzgojno delo oz. učenje in spodbujanje k zdravemu načinu življenja - le to izvajamo v obliki Zdravstvenih uric, kjer se učimo in pogovarjamo o preventivnih ukrepih za zdravo življenje, seznanjamo se o zdravju, bolezni, o zdravi prehrani, ustreznih higienskih navadah, skrbi za lastno zdravje in o preprečevanju ogrožanja zdravja,

 • priprava in aplikacija medikamentozne terapije,
 • prvo pomoč,
 • preprečevanje in pomoč pri epileptičnih napadih,
 • pomoč pri prilagajanju na spremenjen način življenja,
 • pomoč uporabniku pri vzdrževanju osebne higiene in urejenosti,
 • pomoč pri transferjih ter nameščanju v pravilne položaje (do terapevtsko zaželene lege),
 • pomoč pri hranjenju in hranjenje (po potrebi) ter pri izločanju,
 • skrb za sprostitev ( k temu spada sprostitvena masaža, sproščanje ob glasbi, ipd.),
 • skrb za varnost, počitek, spremstvo in nadzor (nadzor terapije, socialni nadzor,..),
 • opazovanje fizičnih in psihičnih potreb ter opazovanje in beleženje fizičnega in psihičnega stanja,
 • promoviranje varnega okolja ter skrb za ureditev in vzdrževanje takega okolja, ki bo fizično in psihično ugodno vplivalo na uporabnikovo počutje in rehabilitacijo v zavodu,
 • opazovanje, merjenje, zapisovanje in poročanje o fizioloških in patoloških pojavih pri uporabniku,
 • pomoč uporabniku pri vzdrževanju telesne temperature,
 • skrb za počitek v času vključitve v zavod (glede na individualne potrebe),
 • skrb za aktivnost in razvedrilo,
 • zagovorništvo,
 • izvrševanje določenih diagnostičnih in terapevtskih storitev ali pomoč pri teh storitvah,
 • sodelovanje s starši oz. sorodniki,
 • spremljanje in dokumentiranje izvedenih ukrepov,
 • sodelovanje z različnimi zdravstvenimi ustanovami in specialisti.

Izvajamo tudi vodno rehabilitacijsko telovadbo, ki ne pomeni le razvedrila in sprostitve, ampak kot oblika naravne terapije, pomaga blažiti bolečine ter ugodno vpliva na sklepe in mišice.