cookies Custom

Uporabljamo piškotke (majhne tekstovne datoteke, ne kekse) Pokaži več

Naša spletna stran uporablja osnovni t.i. sejni piškotek, ki je del platforme, na kateri deluje in je izbrisan, ko zapustite našo spletno stran ali zaprete vaš spletni brskalnik. Je nujen za delovanje v določenih predelih in ne shranjuje nikaršne osebne podatke.


Psihologija in psihiatrija

PSIHOLOŠKA OBRAVNAVA

S psihološkimi obravnavami želimo vzdrževati in izboljšati doseženo kvaliteto življenja uporabnika ter doseči takšno stopnjo prilagojenosti, ki osebi s pridobljeno možgansko poškodbo omogoča učinkovito vsakodnevno delovanje v družini in širšem družbenem okolju.
Psihološka obravnava na področju pridobljenih možganskih poškodb vključuje psihodiagnostiko, psihološko svetovanje in kognitivni trening:

  • Psihodiagnostika: psiholog v procesu psihodiagnostike s pomočjo različnih psiholoških instrumentov in pripomočkov oceni stopnjo prizadetosti posameznika na kognitivnem, osebnostnem in vedenjskem področju. S pomočjo tako pridobljenih rezultatov in na podlagi razgovora z uporabnikom izdela oceno psihološkega stanja posameznika.
  • Psihološko svetovanje: pridobljeno možgansko poškodbo navadno spremljajo spremembe v doživljanju in vedenju, ki so odvisne od predtravmatskih značilnosti osebnosti, reakcije osebe na novonastalo situacijo in nevrološko pogojenih sprememb. Psiholog v okviru psihološkega svetovanja skupaj z uporabnikom dela na izboljšanju njegovega psihičnega stanja, doživljanja, samopodobe in vedenja.
  • Kognitivni trening: namenjen je spodbujanju kognitivnih sposobnosti, ki so pri osebah s pridobljenimi možganskimi poškodbami pogosto zmanjšane. To so: spominske sposobnosti, pozornost, orientacija v prostoru, času in osebi. Cilj kognitivne rehabilitacije je izboljšanje posameznikovih prizadetih kognitivnih funkcij ter razvijanje ustreznih strategij za premagovanje težav, ki izvirajo iz poškodovanih kognitivnih sposobnosti.

PSIHIATRIČNA OBRAVNAVA

Možganske poškodbe pogosto spremljajo psihosocialne spremembe in spremembe na osebnostnem področju. Te lahko prerastejo okvir normalnega in preidejo v duševne motnje. V takšnem primeru zdravljenje največkrat obsega medikamentozno terapijo v kombinaciji z ustrezno psihoterapijo. Z ustreznim psihoterapevtskim pristopom lahko tovrstna stanja omilimo in izboljšamo psihično prilagajanje oseb.

Uporabnikom Centra Naprej je enkrat tedensko na voljo psihiatrična obravnava. Ta poteka v obliki skupinske in individualne terapije.