cookies Custom

Uporabljamo piškotke (majhne tekstovne datoteke, ne kekse) Pokaži več

Naša spletna stran uporablja osnovni t.i. sejni piškotek, ki je del platforme, na kateri deluje in je izbrisan, ko zapustite našo spletno stran ali zaprete vaš spletni brskalnik. Je nujen za delovanje v določenih predelih in ne shranjuje nikaršne osebne podatke.


Socialna pedagogika

V okviru dolgotrajne rehabilitacije oseb s pridobljeno možgansko poškodbo se v Centru Naprej izvajajo tudi socialno pedagoške obravnave uporabnikov. Za to področje je zastavljen poseben program, delo pa zahteva senzibilnost, nenehno strokovno izpopolnjevanje in empatijo.

Socialno pedagoško delo, ki je usmerjeno v samostojnost uporabnika in ponovno integracijo v družbo, se odvija na treh različnih področjih:

  • neposredno delo z uporabnikom

Možganska poškodba pusti veliko različnih posledic. Med drugim se velikokrat pojavijo vedenjske težave, spremembe v čustvovanju, nagnjenost k depresiji, težave s spolnostjo, težave v navezovanju socialnih stikov in težave s samonadzorom. Uporabniki so dostikrat zaprti vase, izgubijo prijatelje, ne znajdejo se več v okolju, ki jim je bilo pred poškodbo domače. Že samo dejstvo, da ne zmorejo več stvari, ki so jim prej šle dobro od rok, pusti negativne posledice na njihovi osebnosti in duševnem stanju. Vloga strokovnega delavca na tem področju je prepoznati in preko različnih strategij omiliti oz. preseči omenjene težave. 

  • delo s svojci

Rehabilitacija je odvisna tudi od uporabnikovega okolja. Pomembno je, da ima tudi v domačem okolju potrebno podporo in ustrezno pomoč. Vendar nesreča ni prizadela le uporabnika, skupaj z njim se v novi situaciji znajdejo tudi svojci. Tudi oni potrebujejo izmenjavo izkušenj, podporo, svetovanje in usmerjanje. Strokovni delavec zato skrbi za redne stike in izmenjavo izkušenj, svetovanje in pomoč svojcem.

  • preventivno delo

Tempo življenja je vse hitrejši, kar za sabo prinaša tudi negativne posledice, več poškodb in prometnih nesreč. Slednje so še vedno najpogostejši vzrok pridobljenih možganskih poškodb. Čeprav se lahko skozi dolgotrajno rehabilitacijo stanje uporabnika izboljša, je pomembno, da je širša javnost seznanjena s posledicami možganskih poškodb. Strokovni delavec zato organizira delavnice za otroke in mladino v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in se v okviru zavoda vključuje v različne preventivne akcije.