cookies Custom

Uporabljamo piškotke (majhne tekstovne datoteke, ne kekse) Pokaži več

Naša spletna stran uporablja osnovni t.i. sejni piškotek, ki je del platforme, na kateri deluje in je izbrisan, ko zapustite našo spletno stran ali zaprete vaš spletni brskalnik. Je nujen za delovanje v določenih predelih in ne shranjuje nikaršne osebne podatke.


Socialno delo

Socialno delo v Centru Naprej je usmerjeno v intenzivno delo z uporabniki s poudarkom na opolnomočenju, delu s starši in na timskem pristopu k celostni skrbi za uporabnike in njihove družine. Je pomemben in sestavni del celovite obravnave vključenega uporabnika. Socialni delavec je usmerjen na aktiviranje vseh objektivnih in subjektivnih dejavnikov, ki neposredno vplivajo na položaj uporabnika v sprejemnem postopku in v času vključitve v zavod. Delo socialnega delavca v centru temelji na sodobnem skupnostno naravnanem konceptu socialnega dela.

Prvi stik socialnega delavca z uporabnikom je v postopku sprejema uporabnika v center. Socialni delavec je član komisije za sprejem, odpust in premestitev v center. V okviru dela v komisiji aktivno sodeluje pri izpeljavi predpisanega postopka sprejema (ustrezno izpolnjena prošnja za sprejem, zbiranje potrebnih dokazil in prilog za sprejem). 

Delo socialnega delavca v Centru Naprej je  usmerjeno na poudarjanje močnih področij uporabnika ter na njegovo opolnomočenje. Skupaj s posameznikom raziskujemo, kaj si želi in kaj zmore narediti.

Socialni delavec v okviru timskega dela in v sodelovanju z uporabnikom sodeluje pri izdelavi individualnega načrta. Individualni načrt je oblikovan in prilagojen vsakemu posameznemu uporabniku glede na upoštevanje njegovih trenutnih potreb, zmožnosti in sposobnosti, delovne vzdržljivosti ter interese. 

Pomembno delovno področje socialnega delavca je delo s skupino. V skupini vzpodbujamo posameznika k večji samostojnosti, medsebojni toleranci in pomoči drug drugemu. Ena pomembnejših nalog je usmerjanje v zagovorništvo/samozagovorništvo. Prav samozagovorništvo je gibanje, ki lahko omogoča tako posamezniku, kot tudi skupini, da izrazi svoje potrebe in hkrati išče rešitve zanje.

Delo socialnega delavca v skupini je tudi informiranje in podpora tako uporabnikom kot svojcem. Delo s skupino zajema še pripravo različnih družabnih in poučnih skupin, kot so študijski krožki, novice tedna, animacijske dejavnosti, tematski kvizi,  druženje uporabnikov preko družabnih iger in srečanj. 

Naloge socialnega delavca zajemajo:

 • informiranje zainteresiranih o storitvi, potrebnih postopkih in dokumentaciji za sprejem,
 • sprejem in evidentiranje prošenj,
 • sodelovanje v komisiji za sprejem, premestitev in odpust,
 • sprejem oz. vključitev uporabnika v storitev,
 • individualno delo z uporabnikom (trening socialnih veščin, psihosocialna pomoč, pomoč pri razvijanju, kognitivnih funkcij, programi aktivnosti za razvoj osnovnih življenjskih veščin, pomoč pri urejanju, medsebojnih odnosov, pomoč pri vključevanju v okolje),
 • delo v skupini (zagovorništvo/samozagovorništvo,),
 • sodelovanje z drugimi ustanovami (csd, občina, upravna enota, sorodne ustanove,...),
 • sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci v zavodu in izven zavoda,
 • vodenje dokumentacije,
 • sodelovanje v timih,
 • mentorstvo prostovoljcem in študentom,
 • preventivno delo usmerjeno v skupnost oz. širše socialno okolje.