cookies Custom

Uporabljamo piškotke (majhne tekstovne datoteke, ne kekse) Pokaži več

Naša spletna stran uporablja osnovni t.i. sejni piškotek, ki je del platforme, na kateri deluje in je izbrisan, ko zapustite našo spletno stran ali zaprete vaš spletni brskalnik. Je nujen za delovanje v določenih predelih in ne shranjuje nikaršne osebne podatke.


Skupni programi

Center Naprej ima dva dnevna rehabilitacijska centra – DRC Maribor in DRC Murska Sobota. Vsak DRC deluje samostojno s svojim programom, urniki, hišnim redom, itd. Kljub samostojnosti pa sta enoti povezani s skupnimi programi, s katerimi se dopolnjujeta, bogatita in izmenjujeta na različnih nivojih:

  • strokovno povezovanje med zaposlenimi (usklajevanje strokovnih vsebin, pristopov, izmenjava znanj, interna izobraževanja, ipd.)
  • povezovanje v projektnem delu
  • sodelovanje med uporabniki – ti programi uporabnikom nudijo večjo vključenost v družabno življenje in širšo socialno okolje. Uporabniki se družijo na izletih, piknikih, zimovanjih, letovanjih in ob različnih prireditvah kot so novoletna srečanja, športni dnevi, pustovanja. Uporabniki imajo možnost spoznati delo in ljudi v drugi enoti.

S številnimi skupnimi programi se vključujemo v širšo socialno okolje in na ta način postajamo bolj prepoznavni za širšo javnost.