cookies Custom

Uporabljamo piškotke (majhne tekstovne datoteke, ne kekse) Pokaži več

Naša spletna stran uporablja osnovni t.i. sejni piškotek, ki je del platforme, na kateri deluje in je izbrisan, ko zapustite našo spletno stran ali zaprete vaš spletni brskalnik. Je nujen za delovanje v določenih predelih in ne shranjuje nikaršne osebne podatke.


Zaposleni


VODSTVO CENTRA

Jasna VEŠLIGAJ-DAMIŠ, univ. dipl. psih.

  • ustanoviteljica in direktorica centra
  • predstavlja in zastopa center,
  • organizira in vodi delo ter poslovanje,
  • koordinira strokovno delo centra in odgovarja zanj,
  • obravnava pritožbe,
  • povezuje delo centra z drugimi izvajalci javnega, zasebnega in nevladnega sektorja,
  • sodeluje v mednarodnih strokovnih mrežah,
  • razvija odnose z javnostmi.

SKUPNE SLUŽBE:

TAJNIŠTVO – Darinka Klavs
RAČUNOVODSTVO -  Marina VIHER, FIRS  s.p., Ptuj

DRC  MARIBOR

VODJA ENOTE:
Zvonka Novak, skupinska habilitatorka-višja svetovalka

STROKOVNI DELAVCI:
Branka Železnjak, skupinska habilitatorka
Yoana Petrova Filipic, psihologinja II
Vladimir Jaćević, fizioterapevt III
Natalija Job, delovna terapevtka III

STROKOVNI SODELAVCI:
Delovni inštruktorji: Nina Kamenjev,  Vlado Vodušek, Svatava Vrbanič
Varuhi:  Mateja Serap, Dušan Sodec, Karolina Robnik
Zdravstveni tehniki: Arty Žunko, Mojca Gečevič
Varuhinja-strežnica: Nevenka Gartner

JAVNA DELA: Nejc Šimenko, Nevenka Maria Glažar 

 

DRC  MURSKA SOBOTA

VODJA ENOTE:
Sonja Šavel, skupinska habilitatorka

STROKOVNI DELAVCI:
Farida Alić, delovna terapevtka III

STROKOVNI SODELAVCI:
Delovni inštruktor: Boris Fras
Zdravstveni tehniki: Nuša Majstorovič , Tomaž Horvat
Varuhinja-strežnica: Ružica Jurovič

JAVNA DELA: Maja Cigler