cookies Custom

Uporabljamo piškotke (majhne tekstovne datoteke, ne kekse) Pokaži več

Naša spletna stran uporablja osnovni t.i. sejni piškotek, ki je del platforme, na kateri deluje in je izbrisan, ko zapustite našo spletno stran ali zaprete vaš spletni brskalnik. Je nujen za delovanje v določenih predelih in ne shranjuje nikaršne osebne podatke.


Hišni red

 

HIŠNI RED V CENTRU NAPREJ
Naprej, Center za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo, potrjen 21.11.2011

I. SPLOŠNE DOLOČBE

S tem hišnim redom centra se uredijo vprašanja, pomembna za življenje in delo vseh udeležencev centra. Predvsem je namenjen zaposlenim, uporabnikom, prostovoljcem in obiskovalcem.  

 II. DELOVNI ČAS

Center Naprej je odprt na delovne dni od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 ure, razen praznikov. Prihod uporabnikov v center se pričakuje najkasneje do 9.00 ure.

III. PRISOTNOST/ODSOTNOST UPORABNIKOV

Uporabniki svojo odsotnost javijo najkasneje do 8.00 ure dneva odsotnosti. Daljše odsotnosti se najavijo vnaprej zaradi usklajevanja urnika obravnav.

 IV. PREHRANA

Malica uporabnikov poteka:

- v DRC Maribor  v jedilnici od 12.00 do 12.30 ure;
- v DRC Murska Sobota od 11.45 do 12.15 ure.

Po malici se popije napitek v dnevnem prostoru, kjer potekajo tudi praznovanja. Hrana in napitki se ne odnašajo v delavnice.

 V. UPORABA PROSTOROV CENTRA IN GARDEROBNIH OMARIC

Uporabniki svojo obutev in oblačila hranijo v garderobnih omaricah na ključ. V primeru izgube ključa je uporabnik dolžan na svoje stroške izdelati nov ključ. Če garderobne omarice uporabnik ne zaklene, zaposleni ne odgovarjajo za nastalo škodo v primeru odtujitve predmetov iz omarice.
V prostore, kjer se ne izvajajo programi, vstopajo uporabniki le ob vednosti zaposlenega (klet, garderoba zaposlenih, skladišče, pisarne).
V prostorih centra se uporabniki in zaposleni obvezno preobujejo v drugo primerno obutev za delo.

 VI. RAVNANJE S PROSTORI IN OPREMO

Za ravnanje s prostori in opremo v centru smo odgovorni vsi – z njimi ravnamo v duhu dobrega gospodarja.

 VII. DEŽURSTVA

V kuhinji, jedilnici in delavnicah potekajo dežurstva po posebej dogovorjenem urniku. Dežurni so dolžni opravljati dogovorjene naloge po svojih najboljših močeh.

 VIII. RAVNANJE Z ODPADKI

Odpadke ločujemo v za to namenjene in označene posode na ekoloških otokih.

 IX. INTERNA KNJIŽNICA

Interna knjižnica Centra Naprej se nahaja :

- v DRC Maribor v terapevtskem kabinetu (urnik knjižnice objavljen na vratih knjižnice)
- v DRC Murska Sobota v dnevnem prostoru (urnik knjižnice objavljen na vratih omare)

Knjižnica deluje pod pogoji, ki so sprejeti s posebnim dokumentom in objavljeni v knjižnici.

 X. RAČUNALNIŠKI KOTIČEK

Računalniški kotiček se nahaja:

-  v DRC Maribor v dnevnem prostoru
- v DRC Murska Sobota v delavnici v pritličju

 in je namenjen izključno v izobraževalne namene. Uporaba računalnikov poteka vsak delovni dan v času od 8.00 do 9.00 in od 12.30 do 13.30 ter v času vodenih računalniških programov. Uporabniki so se dolžni držati navodil o uporabi računalnikov v računalniškem kotičku.

 XI. VARSTVO PRI DELU

Pri delu je vsak dolžan skrbeti za varnost sebe in drugih!
Pri delu dosledno upoštevamo napisana in ustna navodila za delo. Stikala, stroji in aparati se lahko vklapljajo le ob prisotnosti delavca.

 XII. VEDENJE V CENTRU

Vsi v centru so se dolžni obnašati spoštljivo in v skladu s pravili lepega vedenja.

Med izvajanjem programov lahko uporabniki zapustijo program samo v dogovoru z zaposlenimi. V primeru, da želi uporabnik oditi iz centra, mora o tem predhodno obvestiti svojega matičnega delavca oz. drugega zaposlenega ter navesti razlog. Programov ni dovoljeno prekinjati s klicanjem po mobilnem telefonu. V prostorih centra je prepovedano kajenje. Vsaka enota ima ob stavbi določen kotiček za kajenje – kajenje je dovoljeno le v odmorih.

 XIII. SAMOSTOJNOST UPORABNIKOV PRI DELU

Kar zmorete, naredite samostojno. Povejte, kaj potrebujete in ne čakajte, da vas opazijo. Naloge, ki jih prevzamete, izpeljite natančno in odgovorno do konca. Če ne zmorete, prosite za pomoč.

 XIV. SOPOMOČ UPORABNIKOV

Pomagajte souporabnikom, ki potrebujejo pomoč.

 XV. SAMOODLOČANJE

Vsak uporabnik/ca govori v svojem imenu. Vsak sam najbolje ve, kaj želi, zato se lahko odloča sam. Pri tem spoštuje odločitve drugih in jih s svojimi odločitvami ne omejuje.
Vsak uporabnik ima enakovredno mesto v centru.

 XVI. IZRAŽANJE ZADOVOLJSTVA ALI NEZADOVOLJSTVA

Svoje zadovoljstvo ali nezadovoljstvo lahko izrazite ustno ali pisno izbranemu predstavniku uporabnikov, zaposlenemu ali v skrinjico predlogov, pohval in pritožb.

 XVIII. HUJŠE KRŠITVE HIŠNEGA REDA

Hujše kršitve hišnega reda, zaradi katerih lahko strokovni tim centra predlaga odpust, so:

-    grob in žaljiv odnos do souporabnikov, zaposlenih ali obiskovalcev,
-    nasilno obnašanje in medsebojno fizično obračunavanje,
-    pijančevanje in razgrajanje,
-    namensko poškodovanje, uničenje ali odtujitev opreme in drugega premoženja centra.

 XIX. PRITOŽBENA POT

Uporabnik/ca storitve oz. zakoniti zastopniki lahko na podlagi 94. Člena Zakona o socialnem varstvu v primeru nezadovoljstva s posamezno storitvijo vložijo ugovor zoper strokovnega delavca ali strokovnega sodelavca v roku osmih dni od opravljene storitve, zoper katero ugovarja na svet centra. Svet centra preizkusi ugovor in določi, kaj naj se ukrene v roku 15 dni od prejema ugovora.

 

Predsednik sveta uporabnikov                                                                   Direktorica

Zoran Škrlec                                                                                        Jasna Vešligaj Damiš, univ.dipl.psih.